Двуместна палатка

Двуместна палатка

Предвидените места за палатка се ползват от гостите на базата, като допълнителна възможност при необходимост.
Базата не предлага палатки под наем.
https://www.livechatalternative.com/